วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนยางพารา

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนยางพารา


ต้นทุนการปลูกสร้างสวนยางพารา /  ไร่
ประกอบไปด้วย
ปีที่ รายการงาน  /  วัสดุ  ค่าแรง (บาท)   ค่าวัสดุ (บาท)  หมายเหตุ

รวมค่าใช้จ่ายต่อไร่ทั้งสิ้น = 12,073+1440=13,513 บาท
รายละเอียดตามลิงค์นะครับ
http://www.xlstopdf.com/get/?hash=zz%60mbo%3C%0E%0C%08%10%01%5B%14%17%1AIM%B1%E1%E4%B9%B5%A7%A5

ไม่มีความคิดเห็น: