วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง ฉบับที่ 4/2554


           ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่3 จำนวน 40 คน วันที่ 30 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2554 ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มจัดอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 40 คน ที่อำเภอหนองบัวแดง และรุ่นที่2 วันที่ 7-12 มีนาคม 2554 จำนวน 65 คน ที่อำเภอเทพสถิต
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพาราในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่แห่งใหม่ระยะที่2ซึ่งจะเริ่มได้ผลผิตแล้ว ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นรายได้หลักของชาวชัยภูมิหลายอำเภอและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด

                               นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ มอบใบประกาศให้ผู้เข้าอบรมกรีดยาง
สาธิตการกรีดยาง

ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยเสร็จแล้วเย่

มิสเตอร์ คล้าว ชาวเยอรมันร่วมอบรมกรีดยาง ตอนนีทีสวนยาง40ไร่


ไม่มีความคิดเห็น: