วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับบที่ 8/2554


          ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายรุ่นที่2 จำนวน 70 คน ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คนกฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ระหว่างวันที่วันที่18-23 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวทุ่งลุยลายพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
          โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ชัยภูมิคือนายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 4 ผ่านทางผู้อำนวยการคือนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ซึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
          จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการดังกล่าว ได้เดินทางมาเปิดโครงการอบรมและเยี่ยมชมการอบรมได้เห็นชอบให้จัดอบรมเพิ่ม เติมอีก 2 รุ่นรวมกว่า 300 คน นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป
นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการ กล่าวเปิดโครงการอบรมรุ่นที่2

นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการ มอบมีดและหินให้กับผู้เข้าอบรมกรีดยาง


นายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยางจ.ชัยภูมิ วิทยากรอบรมกรีดยางพารารุ่นที่2ของกฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ 

ผู้เข้าร่วมอบรมกรีดยางช่วยกันลงไม้ยางพาราซึ่งทางการกฟผ.ขนส่งมาจากจ.ระยอง

วันแรกของการอบรม ลับมีดกรีดยางกันก่อน

วันที่สองเริ่มเข้าสู่การกรีดยาง

คุณสมหมาย แสนตา วิทยากรผู้ช่วย สาธิตการกรีดยาง อดีตแชมป์กรีดยางจ.ชัยภูมิและอันดับที่8ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมวิ่งผลัดคลายเครียดจากการกรีดยาง

เบื้องหลังทำงาน

วันนี้วิทยากรอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

สลับขาต้องทำแบบนี้

แล้วเจอกันรุ่นที่3 นะครับ คิวยาวเลย อิๆ

ไม่มีความคิดเห็น: