วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 6 / 2555


(นายภิญโญ ทองสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร ผู้อนุมัติงบประมาณโครงการอบรมในครั้งนี้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม)


 ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายรุ่นที่ 2 ประจำปี 2555 จำนวน 70 คน ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คน กฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ระหว่างวันที่วันที่ 21พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
อดีตกำนันสาโรจน์ผู้นำกลุ่มทุ่งลุยลายสีเขียวสมาชิกกว่า6,000คนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

นายประยูร วิลัย หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบมีด อุปกรณ์กรีดยางกับผู้เข้ารับการอบรมกรีดยาง

ทีมงานคณะวิทยากรอบรมกรีดยาง ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะสร้างทีมวิทยากรชุดนี้ในหลักสูตรการติดตายาง ซึ่งจะนำทีมงานไปอบรมเข้มที่ศรย.โรงงานต้นแบบสกย.เขาสวน สกย.จ.ขอนแก่น ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

เริ่มการอบรมลับมีดกรีดยาง คุมเข้มด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากรกรีดยาง
น้องหมู กนกวรรณ บัณฑิตใหม่วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยม สาวน้อย ลูกหลานชาวสวนยาง ตอนนี้ยังสนใจในอาชีพของครอบครัวอันเป็นที่มาของความสำเร็จของตนเองในวันนี้

คุณสมหมายแสนตา แชมป์กรีดยางจังหวัดชัยภูมิ และได้อันดับที่8กรีดยางชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี2550 เป็นผู้ช่วยวิทยากรสาธิตการกรีดยาง

ลุยกันเลยพวกเรา

                 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวทุ่งลุยลายพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ชัยภูมิคือนายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 5 ผ่านทางผู้อำนวยการคือนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ซึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

                จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวที่จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 4 รุ่นรวมกว่า 300 คนแล้วในปี 2554ที่ผ่านมา แต่เกษตรกรยังมีความต้องการอีกสูงมากที่มาสมัครเพื่อรอเข้ารับการอบรมอีกล้นหลาม ทำให้ นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญการอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ได้มีดำริที่จะจัดให้มีโครงการอบรมกรีดยางในปีงบประมาณ 2555เพิ่มอีก 4 รุ่นและยังจะเพิ่มโครงการต่างๆที่เกษตรกรมีความต้องการตามที่ศปจ.ชัยภูมิเสนอแนะ อาทิ การผลิตยางชำถุงใช้เอง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการต่างๆที่ทาง กฟผ.ได้จัดทำอยู่แล้วมากมายนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: