วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 11 / 2555


นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ นำทีมงานสตง.ออกตรวจสอบสวนยางเข้าร่วมโครงการ


  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ เพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าหรือไม่ มีกำหนดเข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในโครงการปลูกยางในพื้นที่แห่งใหม่ระยะที่3 มาตรา21 ทวิ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
  โดยเมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาเข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวของ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลการปฏิบัติงานทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งด้านเอกสารต่างๆ งานภาคสนามและยังได้ออกสุ่มสำรวจสวนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการของเจ้าหน้าที่ สตง. นำทีมตรวจโดย ผอ.ศปจ.ชัยภูมิ
สุ่มตรวจในเขต อ.เมือง

เจ้าหน้าที่ สตง.ได้พบปะ พูดคุยสอบถาเจ้าของสวนยาง

ผ่านฉลุยเลย

ไม่มีความคิดเห็น: