วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 10/2555


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิร่วมกับธกส.จังหวัดชัยภูมิประชุมชี้แจงโครงการไม่เปิดกรีดยางต้นเล็ก
นายวีระ สาตรา เปิดโครงการและชี้แจงโครงการในอำเภอหนองบัวแดง

โดยประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการของจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งจัดในอำเภอหลักๆที่มีการปลูกยางหนาแน่นและเข้าเกณฑ์ อาทิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์  อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเทพสถิต อำเภอคอนสาร ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ธกส.อ.เทพสถิตร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ในส่วนของธกส.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก กรีดก่อนกำหนด อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถมีเงินทุนในการดูแลจัดการสวนต่อจนกว่าต้นยางจะได้ขนาดเปิดกรีด และมีทุนในการดำรงชีพส่วนหนึ่งด้วย เกษตรที่เข้าเกณฑ์เริ่มทยอยสมัครเข้าร่มโครงการในท้ายที่สุดจะช่วยชาวมสวนยางและประเทศชาติในระยะยาวด้วย
บรรยากาศการชี้แจงโครงการในอำเภอต่างๆ

อย่ากรีดยางต้นเล็กน้า

เกษตรกรสนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ

เกษตร อ.ภักดีชุมพล

ไม่มีความคิดเห็น: