วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับบที่ 10/2554


          ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย จำนวน 70 คน ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คน กฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ระหว่างวันที่วันที่ 26 กันยายน – 1  ตุลาคม 2554 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวทุ่งลุยลายพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
          โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ชัยภูมิคือนายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 4 ผ่านทางผู้อำนวยการคือนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ซึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
          จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวที่จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 4 รุ่นรวมกว่า 300 คนแล้ว แต่เกษตรกรยังมีความต้องการอีกสูงมากที่มาสมัครเพื่อรอเข้ารับการอบรมอีกล้นหลาม ทำให้ นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญการอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ได้มีดำริที่จะจัดให้มีโครงการอบรมกรีดยางในปีงบประมาณต่อไปเพิ่มอีก 4 รุ่นและยังจะเพิ่มโครงการต่างๆที่เกษตรกรมีความต้องการตามที่ศปจ.ชัยภูมิเสนอแนะ อาทิ การผลิตยางชำถุงใช้เอง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการต่างๆที่ทาง กฟผ.ได้จัดทำอยู่แล้วมากมายนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป

นายประยูร วิลัย หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุภรณ์ ทำารแทน ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการอบรมกรีดยางรุ่นสุดท้าย

อดีตกำนันต.ทุ่งลุยลาย กำนันสาโรจน์ ประธานกลุ่มทุ่งลุยลายสีเขียว กล่าวรายงานโครงการอบรมกรีดยางต่อประธานเปิดงาน 

ทีมงานคุณภาพ วิทยากรผู้ช่วย

คุมเข้ม วิทยากรผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำ

นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อนุมัติโครงการ เยี่ยมเยียนผู้เข้าอบรม


นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการ พูดคุยให้โอวาทผู้เข้าอบรม

พวกเราสู้ตายเป็นวิทยากรอบรมรุ่นสุดท้ายแล้ว อิๆ แต่ปีหน้าต้องมาอีกอย่างน้อย4รุ่น แหล่มเลย

ไม่มีความคิดเห็น: