วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 1/2555


              ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านโคกสง่า ม.12 ตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จำนวน 70 คนภายใต้บันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ระหว่างวันที่วันที่ 19 ธันวาคม – 23  ธันวาคม 2554  ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสง่า ม.12 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
              ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นตลาดประมูลยางพาราของ สกย.แห่งที่สองของจังหวัด เป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
การอบรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานและความร่วมมืออย่างดียิ่งในการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการฝึกอบรม อีกทั้งช่วยชี้แจงโครงการต่างของ สกย.เพื่อความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและสำนักงานกองทุนสงเคราห์การทำสวนยาง จากคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางอ.เกษตรสมบูรณ์นำโดยนายสุบิน ยศพิทักษ์ประธานเครือข่าย(สกย.นครราชสีมา ศปจ.ชัยภูมิ) ครูยางในพื้นที่ และสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเฏษตรสมบูรณ์นำโดยที่ปรึกษาสหกรณ์คือ นายสมทรง นาคศิริสิน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย
               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกกรีด มีด และหินในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอันเป็นก้าวสำคัญในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวสวนยางต่อไป
ในโอกาสนี้ นายประเวท โภคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา นายจตุรงค์ พุ่มศีสวัสดิ์ ได้มาตรวจติดตาม ทักทายและให้โอวาทผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ในวันเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เป็นประธานกล่าวเปิดและมีความยินดีที่จะจัดฝึกอบรมด้วยงบพัฒนาอาชีพของท้องถิ่น  ส่วนในวันปิดการอบรมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมามอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม
          จากความสำเร็จของโครงการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดต่อขอข้อมูลโครงการอบรม งบประมาณการอบรม และหลักสูตรต่างๆของสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลสวนยางที่เปิดกรีดแล้วของจังหวัดชัยภูมิที่มีเกือบ 9,000 ไร่ เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อของบพัฒนาอาชีพของจังหวัดในการจัดฝึกอบรมกรีดยาง อันเป็นปัญหาของสกย.เราที่ขาดแคลนงบประมาณอยู่มากนับเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดอีกส่วนหนึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นผู้นำเรื่องยางพาราสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป
นายประเวทย์ โภคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา นายจตุรงค์ พุ่มศีสวัสดิ์ ได้มาตรวจติดตาม ทักทายและให้โอวาทผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
นายจตุรงค์ พุ่มศีสวัสดิ์ ผอ.ศปจ.ชัยภูมิและประธานเครือข่าย ร่วมประชุมด้วย
ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับฟังบรรยายพิเศษจากผอ.สกย.จ.นครราชสีมา
ตรวจให้คะแนนกันหน่อย วันประเมิณผล ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.ชัยภูมิ ร่วมสังเกตการ
พี่แอ๊ดคาราบาวก็มา
น.ส. จิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.ชัยภูมิ กล่าวปิดการอบรมกรีดยาง
น.ส. จิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.ชัยภูมิ มอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านเข้าอบรมกรีดยาง 
ประธานเครือข่ายสกย.จ.นครราชสีมามอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านเข้าอบรมกรีดยาง
นักร้องประจำรุ่น นายนิเวศ เศียรเขียว ครูเพลงบ้านนอกผู้อยู่เบื้องหลังแต่งเพลงดังให้นักร้องดัง ต่าย ตั๊กแตน ไมค์ เพลงประจำจังหวัดชัยภูมิ เพลงเขื่อนจุฬาภรณ์


เสร็จสิ้นการอบรม เอ้าเฮกันหน่อย

ไม่มีความคิดเห็น: