วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 18 / 2555


ถ่ายรูปรวมหลังเสร็จสิ้นการอบรม


  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ
  • สกย.พร้อมเคียงข้างเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเน้นให้เกษตรกมีส่วนพัฒนาตามแนวทางให้เกษตรกดูแลกันเองในฐานะครูยาง
คณะครูยางศปจ.ชัยภูมิ

  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมครูยางประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูยางหลักสูตรการปลูกสร้างสวนยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ การติดตายางการวินิจฉัยโรคยางเบื้องต้น สำหรับครูยางรุ่นปี55 ครั้งที่ 2,3และ 4 
เชิญเข้าอบรมกันนะคะ

  • ด้วยพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่แหล่งปลูกยางพาราใหม่ ซึ่งเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกสร้างสวนยางพาราและการจัดการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในภาวะปัจจุบัน เกษตรกรได้เริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังและหันมาประกอบอาชีพการทำสวนยางพารามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙), โครงการบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต และโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) หรือสวนยางที่เกษตรกรปลูกด้วยทุนตนเอง    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่อย่างแท้จริง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จึงได้คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูยาง ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ คน (มีอยู่แล้ว รุ่นปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐ คน รุ่นปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน)
ครูยางจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อให้ครูยางมีความสามารถในการทำหน้าที่ช่วยพนักงานของสกย.ในการแนะนำ ส่งเสริมอาชีพการทำสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศปจ.ชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องให้การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปลูกสร้างสวนยางให้แก่ครูยาง ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางมั่นคง ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ภาพบรรยากาศวันอบรมครูยาง
อธิบายการสร้างแปลงขยายพันธุ์ยางการติดตายางพารา

ฝึกปฏิบัติการเฉือนแผ่นตา

ฝึกติดตาต้นยางชำถุง

อธิบายการติดตายาง

ไหวกันมั้ยครับเนี่ย


พี่สมคิดครูยางจาก อ.หนองบัวระเหว


อ.ทองม้วน ครูยางอ.คอนสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น: