วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 16 / 2555


นายพงศกร เรืองมนตรี วิศวกรระดับ9 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานเปิดการอบรมกรีดยาง


  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายรุ่นที่ 3 ประจำปี 2555 จำนวน 70 คน ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คน กฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ระหว่างวันที่วันที่ 18มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะวิทยากรกล่าวรายงานโครงการอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี

  • ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวทุ่งลุยลายพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
นายพงศกร เรืองมนตรี วิศวกรระดับ9 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานกล่าวเปิดการอบรมกรีดยาง

  • โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ชัยภูมิคือนายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 5 ผ่านทางผู้อำนวยการคือนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ซึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
  • ภาพบรรยากาศการอบรมกรีดยาง
                

เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมอบรมกรีดยางรุ่นที่ 3 / 2555

ประธานมอบอุปกรณ์กรีดยาง

นายทศพล จันทร์ชฎา วิทยากรจากศปจ.ชัยภูมิ มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี

บรรยากาศวันที่สอง ไม้ยางขนส่งมาจากจ.ระยองโดยรถของ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์

คณะทีมงานวิทยากรผู้ช่วยและทีมงานกฟผ.ร่วมเล่นเกมส์กับผู้เข้ารับการอบรม

เอ้าสู้ๆ

ตั้งใจกรีดกันน่าดู

รางวัลสำหรับการทุ่มเทตั้งใจฝึกอบรมและผ่านการอบรม

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมกรีดยาง


ไม่มีความคิดเห็น: