วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 15 / 2555


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิและ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อ.เขาสวนกวางจ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่นอบรมเกษตรกรหลักสูตรพิเศษ ประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรติดตายาง


เราพร้อมเสมอค้าบ

  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิและ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อ.เขาสวนกวางจ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรพิเศษ ประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรติดตายาง
ติวเข้มกันหน่อยจากวิทยากรประจำ ศรย.

  • ที่มาของโครงการคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสารและศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลาย ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คน กฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ตั้งแต่ปี 2554 ทั้งหมด 4 รุ่นกว่า 280 คนและปี 2555 อีก 4 รุ่นจำนวน 280 คน หลังจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วจึงมีแนวคิดที่จะเสริมองค์ความรู้เรื่องยางพารให้ครบวงจรในเรื่องการติดตายาง กระบวนการผลิตยางชำถุงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกล้ายางพาราราคาสูงให้กับชุมชน
  • และเพื่อให้เกิดการอบรมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงมีแนวคิดที่จะสร้างวิทยากรติดตายางในพื้นที่มาช่วยในการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการอบรมซึ่งทำได้ประสพความสำเร็จด้วยดีมาแล้วสำหรับโครงการอบรมการกรีดยางพาราอย่างถูกวิธีเพื่อรองรับความต้องการการอบรมในอนาคต ซึ่งลำพังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ไม่เพียงพอครอบคลุมการอบรมได้ทั้งหมด
  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ยางพารา อ.เขาสวนกวางจ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การนำของคุณพี่โกศล บุญคง จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในช่วงวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ซึงต้องขอบพระคุณทีมงานทุกท่านที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ประสพความสำเร็จด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป
  • นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการประสานพลังในการทำงานและการใชั้ทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วนครับผม
  • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรวิทยากรติดตายาง(ขอบคุณภาพจาก ศรย.เขาสวนกวาง สกย.จ.ขอนแก่น)

ฝึกการเป็นวิทยากร

แปลงสำหรับฝึกติดตายาง

พี่สุนทร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติมอบมอบใบประกาศผ่านการอบรมเข้ม

ผช.สกย.จ.ขอนแก่น ให้เกียรติมอบใบประกาศกับผู้ผ่านการอบรม

ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อย

ความร่วมมือของ3หน่วยงานและตัวแทนภาคเกษตรกรประสพผลสำเร็จด้วยดีครับ ขอบพระคุณทุกท่าน 

ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ เราสัญญาว่าจะพัฒนาก้าวต่อไปและให้ความสำคัญกับเกษตรกรเจ้าของสวนยางตลอดไปและรอติดตามหลักสูตรต่อไปสำหรับการติดตายางกับทีมวิทยากรผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วค้าบ....

ไม่มีความคิดเห็น: