วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 14 / 2555


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมครูยางประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูยาง


  • ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ
  • จัดอบรมครูยางประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูยาง หลักสูตรสัมมนาเชิงปฐมนิเทศครูยางรุ่นปี55ครั้งที่1 และหลักสูตรการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนรุ่นปี2554ครั้งที่2
แนะนำ สกย.ซะหน่อย

ด้วยพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่แหล่งปลูกยางพาราใหม่ ซึ่งเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกสร้างสวนยางพาราและการจัดการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในภาวะปัจจุบัน เกษตรกรได้เริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังและหันมาประกอบอาชีพการทำสวนยางพารามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙), โครงการบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต และโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) หรือสวนยางที่เกษตรกรปลูกด้วยทุนตนเอง    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่อย่างแท้จริง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จึงได้คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูยาง ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ คน (มีอยู่แล้ว รุ่นปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐ คน รุ่นปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน)
บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูยาง

ครูยางแนะนำตัวและเคล็ดลับความสำเร็จในการทำสวนยาง

ครูยางจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อให้ครูยางมีความสามารถในการทำหน้าที่ช่วยพนักงานของสกย.ในการแนะนำ ส่งเสริมอาชีพการทำสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศปจ.ชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องให้การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปลูกสร้างสวนยางให้แก่ครูยาง ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางมั่นคง ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ภาพบรรยากาศวันอบรมครูยาง

โฉมหน้าครูยางรุ่นปี2555

ครูยางมีความตั้งใจมากทุกคนล้วนมีจิตอาสา

หนูเป็นครูยางที่สวยที่สุดในวันนี้นะคะ

สีสันวันลงทะเบียน...สาวน้อยนุชชี่เกิร์ล

ตัวอย่างรูปติดบัตรประจำตัวครูยาง...หญิงสาวหนึ่งเดียวในทีมสวยสุดคู่แข่งน้องลิสเติ้ล ครูยางเชียงใหม่ 

อบรมเสร็จไป2รุ่นยังเหลืออีก3รุ่นนะคะ คริ คริ

ไม่มีความคิดเห็น: