วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 13 / 2555


(นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ"แนวทางการพัฒนายางพาราไทยและเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร")


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับซื้อผลผลิตยางพาราและจำหน่ายปัจจัยการผลิตและการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ"แนวทางการพัฒนายางพาราไทยและเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร"ซึ่งจัดโดยองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมกันนี้ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ"แนวทางการพัฒนายางพาราไทยและเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร" ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์รับซื้อผลผลิตยางพาราและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ต.บ้านขาม อ.จัตุรัสจ.ชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 300 คน


คณะผู้บริหารจากอสย.ศปจ.ชัยภูมิ ส.ส.ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ

ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จ.ชัยภูมิ

ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมถ่ยรูปกับทีมผู้บริหาร

ไม่มีความคิดเห็น: