วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การพัฒนาการผลิตยางพาราแบบครบวงจร

การพัฒนาการผลิตยางพาราแบบครบวงจร
ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติของโลกเฉพาะในเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่สามารถเป็น ผู้นำการผลิตในเชิงคุณภาพได้ เพราะยังมีปัญหา ในการผลิตและสินค้าที่ส่งออกยังคงอยู่ในรูปของยางดิบ เป็นส่วนใหญ่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตยางให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงมีความสำคัญสำหรับประเทศไทย เป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลทำให้อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้ประเทศอย่าง ยั่งยืน แนวทางการวิจัยในปัจจุบันประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบใหม่ เพื่อให้ สามารถผลิตยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดี และมีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดเวลาและการลดปริมาณ สารเคมีที่ใช้ในการทำให้ยางดิบสุกตัว ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าสูงขึ้นก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งสำหรับวิจัย เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสและเป็นแนวทางในการสร้างตลาดใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยางของไทยอีก ด้วย ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทนความร้อน ยางธรรมชาติทน น้ำมัน เฟอร์นิเจอร์จากยางธรรมชาติ รวมทั้งสารสกัดจากน้ำยางดิบที่นำไปใช้เป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย และสารให้ความชุ่มชื้น เป็นต้น
.....................................................................................................
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 25 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2551

ไม่มีความคิดเห็น: