วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร

ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร

เงินลงทุน ประมาณ 1,000 บาท(กากน้ำตาลราคาแกลลอนละ 180 บาท (5 ลิตร) ถัง 200 ลิตร ราคา 120 บาท)
รายได้ ประมาณ 2,000 " 3,000 บาท/เดือน
วัสดุ/อุปกรณ์ ถังมีฝาปิด ถุงปุ๋ย กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะเศษอาหาร
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เชื้อจุลินทรีย์(มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า "พค.1") ขอรับได้ฟรีจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่ง หรือซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ (มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไบโอนิค เอฟ 60 หรืออีเอ็ม)
วิธีดำเนินการ สูตรที่ 1 การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืชส่วนผสม กากน้ำตาล 250 ซีซี เชื้อจุลินทรีย์ 250 ซีซี น้ำ 8 ลิตร วัตถุดิบ (เศษผัก ผลไม้หรืออาหาร) วิธีทำ 1. เติมน้ำ 8 ลิตรใส่ถัง2. เทกากน้ำตาลละลายน้ำ3. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 2 วัน4. น้ำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใส่ถุงปุ๋ย แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ใส่ในถุงปุ๋ย หากน้ำจุลินทรีย์ไม่มากพอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ยให้เติมน้ำเปล่า และกากน้ำตาล (หรือน้ำตาลทรายแดง) ในสัดส่วน น้ำ 8 ลิตร กากน้ำตาล 250 ซีซี5. ทิ้งไว้ประมาณ 8 วัน ก็สามารถนำเอาน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้งานได้สูตรที่ 2 ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากปลาส่วนผสม ปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลือง 40 กิโลกรัม กากน้ำตาล 20 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 200 กิโลกรัม วิธีการ 1. นำปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลืองมาล้างความเค็มจากเนื้อปลา หากไม่ล้างเมื่อนำมาเป็นปุ๋ยดินจะเค็ม2. นำจุลินทรีย์ละลายในน้ำอุ่น 20 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 15 " 30 นาที อย่าให้น้ำนิ่ง จะได้มีอากาศถ่ายเทตลอด จุลินทรีย์สามารถทำปฏิกิริยากับเศษ อาหารได้ดีขึ้น3. ใส่ปลาสดลงในถัง 200 ลิตร เติมจุลินทรีย์ตามด้วยกากน้ำตาลและน้ำสะอาดใส่ให้ท่วมเนื้อปลา คนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องปิดฝา 20 "30 วัน และต้องกวนให้เข้ากันวันละ 4 "5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการหมัก 4. สังเกตว่าปลาย่อยสลายหมดแล้ว ปุ๋ยที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้ำตาลเข้มหรืออาจยัง เหลือกากเล็กน้อย เติมน้ำให้เต็มถัง แล้วคนให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปใช้5. หากต้องการนำปุ๋ยน้ำไปฉีดพ่นทางใบ ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ลิตรกับน้ำ 200 ลิตร แต่หาก ต้องการนำไปราดโคนต้น ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรตลาด/แหล่งจำหน่าย ตลาด ร้านขายต้นไม้สถานที่ให้คำปรึกษา กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่ง และคณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี โทร. 0-3945-2387-8ข้อแนะนำ ประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์ สามารถดับกลิ่นเหม็นช่วยย่อยก๊าซไข่เน่าอันเกิดจากไขมัน โดยใช้ผสมน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เทใส่ห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องเก็บขยะ ท่อน้ำทิ้งร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำใส ช่วยย่อยไขมันในบ่อดักไขมัน ถ้าใช้กับต้นไม้ให้ผสมน้ำ 200 ลิตรกับน้ำจุลินทรีย์ 1 แก้ว รดต้นไม้ทุก 3 หรือ 5 วันก็ได้
แหล่งที่มา กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น: