วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 20 / 2555


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์คนใหม่ นายอำนวย ทองปากพนัง นำทีมงานพนักงานศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณลานวัฒนธรรมหนองใหญ่ หมู่ที่1 ตำบลโพนทอง อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประมวลภาพกิจกรรม
นิทรรศการของศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ
เกษตรกรเริม่ทยอยมารับบริการ
นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานเปิดงาน
นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายสักการะ
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ นายอำนวย ทองปากพนัง
ให้คำปรึกษากับเกษตรกรที่สนใจ
ทีมงานศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิและทีมเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ถ่ายรูปร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: