วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 19 / 2555


สัมมนาเปิดตัวครูยางศปจ.ชัยภูมิ รุ่นปี 2555
เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะครูยางรุ่นใหม่ประจำปี 2555 จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมสัมนา เปิดตัวครูยางรุ่นปี 2555 ในเขตภาคอีสาน ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีคณะครูยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม สัมมนาครั้งนี้กว่า 900 คน
ซึ่งในงานดังกล่าว มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษด้วยรวมทั้งมีวิทยากรชื่อดัง อ.ดร.อภิชาติ ดำดี และท่านผอ.สกย. ท่านวิทย์ ประทักษ์ใจ ร่วมบรรยายพิเศษ
ประมวลภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีเปิดงาน
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สกย.ให้การต้อนรับประธานในพิธีขณะเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการหน้างาน
รองผู้อำนวยการ สกย.มอบเสื้อครูยางให้กับตัวแทนครูยางประจำปี 2555
ตัวแทนครูยางถ่ายรูปร่วมกันหลังจากรับมอบเสื้อจากท่านรองผอ.สกย.
ครูยางให้ความสนใจรับฟังอย่างตั้งใจ
อ.อภิชาติ ดำดี วิทยากรบรรยาย บทบาทหน้าที่ครูยาง จิตอาสา
ผอ.วิทย์ ประทักษ์ใจ ผอ.สกย.ร่วมบรรยายด้วย
ตัวแทนครูยางจาก ศปจ.ชัยภูมิกล่าวขอบคุณวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น: