วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

สวนยางแซมกล้วย สวนม.2ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สวนยางแซมสัปรด ม.2 ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ(สูตรสำเร็จการสร้างสวนยางของชาวบ้าน)

การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น(สภาพดินและภูมิอากาศ) และต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการพอสมควร พืชแซมยางที่นิยมปลูกกันส่วนมากเป็นพืชอายุสั้น อาทิ ข้าวไร่, ข้าวโพดหวาน, กล้วย, สัปรด, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว และพืชสวนครัว, ฯลฯ เมื่อลงมือปลูกก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างจากต้นยางเพื่อไม่ให้พืชแซมแย่งธาตุอาหารหรือคลุมต้นยางจนชะงักการเจริญเติบโต โดยยึดหลักกว้าง ๆ ดังนี้
ถ้าพืชแซมที่ปลูกเป็นพืชอายุสั้นและมีความสูงน้อยกว่าต้นยางพารา ให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ ยกเว้นรอบโคนต้นยางพาราในรัศมี 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพืชแซมที่สูงกว่าต้นยาง ก็จะต้องจัดการไม่ให้พืชแซมนั้นบังแสงแดดซึ่งเป๊นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง
การปลูกพืชไร่ ต้องปลูกให้ห่างจากแถวต้นยางพาราอย่างน้อย 1 เมตร
การปลูกหญ้ารูซี่ ต้องปลูกให้ห่างจากแถวต้นยางพาราอย่างน้อย 1.5 เมตร
การปลูกกล้วย, มะละกอ ต้องปลูกแถวเดียวตรงกึ่งกลางระหว่างแถวต้นยางพารา และปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได้
ไม่แนะนำให้ปลูกมันสำปะหลัง, ละหุ่ง, อ้อย
ต้องบำรุงดูแลให้ปุ๋ยพืชแซมตามหลักการหรือคำแนะนำของพืชแซมนั้น ๆ
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชแซมแล้ว ควรทิ้งเศษซากพืชแซมไว้ในที่เดิมหรือนำไปคลุมโคนต้นยาง (ให้ห่างจากโคนเล็กน้อย)
เมื่อเลิกปลูกพืชแซมแล้ว ควรปลูกพืชคลุมดินทันที

ปลูกกล้วยแซมยางพารา
พันธุ์ที่แนะนำและวิธีปลูก
กล้วยน้ำว้า
ให้ปลูกกึ่งกลางระหว่างแถวยางต้นยางพารา โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2.5 - 3 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุมเพื่อไม่ให้แย่งอาหารจากต้นเดิม
กล้วยไข่ ให้ปลูก 2 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ให้มีระยะระหว่างแถว 2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 2.5 - 3 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุม
กล้วยหอม ให้ปลูก 2 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ให้มีระยะระหว่างแถว 2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 2 - 2.5 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 2 หน่อต่อหลุม
กล้วยเล็บมือนาง ให้ปลูก 3 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ระยะระหว่างแถว 2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 2.5 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุม
ผลผลิต: ประมาณ 1,250 หวีต่อไร่ต่อปี

การปลูกสัปรดแซมระหว่างแถวต้นยางพารา
พันธุ์แนะนำและวิธีปลูก
พันธุ์ปัตตาเวีย: ปลูกแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 70 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 เซ็นติเมตร (70x50) หรือปลูกแบบแถวคู่ โดยมีระยะห่างของแถวคู่ 100 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างแถว 50 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซ็นติเมตร (100x50x30)
พันธุ์ภูเก็ต: ปลูกแบบแถวคู่ โดยมีระยะห่างของแถวคู่ 120 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างแถว 30 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซ็นติเมตร (120x30x30)
ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
ระมัดระวังโรคยอดเน่าและรากเน่า
ผลผลิต: ประมาณ 2,400 ผลต่อไร่ต่อปี


ขอบคุณที่มาข้อมูลดีๆ http://www.live-rubber.com/

ไม่มีความคิดเห็น: