วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โรงงานยางแผ่นที่อุดรธานี

ชมบรรยากาศภายในโรงงานยางแผ่นดิบครับ
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา สาขา อุดรธานี
ชมบรรยากาศโรงงานยางแผ่นรายใหญ่ที่จ.อุดรธานี
ในช่วงเดือนเมษา52ที่ผ่านมาทาง ศปจ.ชัยภูมิ(ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง)ได้นำแกนนำและเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดเยี่ยมชมโรงงานยางแผ่นที่จ.อุดรธานีเพื่อเพิ่มความัม่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ไม่มีความคิดเห็น: